• Profesjonalne zabiegi stomatologiczne

  • Masz pytania? Zadzwoń: 511 511 315, 511 511 615 lub 12 312 06 36

Implanty DIO

Rodzina implantów DIO
IMPLANTY DIO SM
Najpopularniejszy implant sub marged

Stosując implanty DIO SM można osiągnąć dużą stabilizację pierwotną. Profil wierzchołka tych implantów ułatwia swobodne umieszczenie implantu, zmniejszając możliwość jego potencjalnego przemieszczenia się oraz minimalizuje opór kości. Implanty DIO SM pokryte są powierzchnią maszynową. Powierzchnia RBM implantu SM jest wytwarzana w ten sposób, że implanty poddane zostają działaniu ładunku absorbowanych cząsteczek, które składają się głównie z hydroksyapatytu. Zapewniona jest przy tym chropowatość powierzchni implantu bez pozostawiania resztek kwasu na powierzchni implantu.

Implanty zębów DIO

Implanty DIO SM posiadają chropowatość rzędu 1,2 mikronów. Implanty DIO SM charakteryzują się też tym, że mają podwójny gwint, który chroni kość kortykalną podczas zabiegu. Są one implantami z połączeniem typu platform switching. Połączenie platform switching polega na tym, że zarówno implant jak i łącznik protetyczny są tak zaprojektowane, że kształt ich wzajemnego połączenia zapobiega utracie kości wyrostka zębodołowego. Implanty DIO SM mają kształt korzeni zębów i są implantami z podwójnym gwintem. Dla jeszcze lepszego połączenia z nadbudową protetyczną zastosowano w nich wewnętrzne połączenie typu torx, a długi kontakt między implantem, a łącznikiem protetycznym zapewniony jest poprzez połączenie typu stożek Morse’a 8o.[/staff]

Implanty zębów DIO

IMPLANTY DIO UF
Najnowszy implant stożkowy

Implanty DIO UF – HSA (Hybrid Sandblast Acid Etch) w części górnej maja powierzchnię o Ra 0,5-1,0 mikrometra co zapobiega utracie kości kortykalnej. Reszta powierzchni implantu UF ma Ra 2,0-2,5 mikrometra co powoduje nie tylko nagłą osteointegrację lecz także długoterminową stabilizację tych implantów. Implanty UF  HSA mają też specjalne właściwości łączenia się z kością dzięki obecności na ich powierzchni jonów Magnezu. Dla jeszcze lepszego połączenia z nadbudową protetyczną zastosowano w nich wewnętrzne połączenie typu torx, a długi kontakt między implantem, a łącznikiem protetycznym zapewniony jest poprzez połączenie typu stożek Morsea 11o .Implanty DIO[/staff]

IMPLANTY DIO HA
Implanty pokryte hydroksyapatytem

Powierzchnia BioTite-H nakładana jest na implanty w procesie biomimetycznym.  Wówczas to implanty podczas kąpieli elektrolitycznej pokrywane są cienką bioaktywną warstwą fosforanu wapnia. Implanty Biotite-H na obszarze podwójnego gwintu (2mm) pokryte są dodatkowo powłoką RBM. Implanty BioTite-H posiadają połączenie z łącznikiem typu platform switching. Połączenie platform switching polega na tym, że zarówno implant jak i łącznik protetyczny są tak zaprojektowane, że kształt ich wzajemnego połączenia zapobiega utracie kości wyrostka zębodołowego. Implanty DIO Biotite-H mają kształt korzeni zębów i są implantami z podwójnym gwintem. Dla jeszcze lepszego połączenia z nadbudową protetyczną zastosowano w nich wewnętrzne połączenie typu torx, a długi kontakt między implantem, a łącznikiem protetycznym zapewniony jest poprzez połączenie typu stożek Morsea 8o.

 

 

 

[/staff]

 

 

Zadzwoń teraz