Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez Pracownia RTG IMPLANTIS na zdrowie ludzi i na środowisko

IMPLANTIS Tomasz Bobek
Pracownia RTG
Al. Daszyńskiego 12/u5
31-534 Kraków

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

  • Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;

– aparat RTG stomatologiczny pantomograficzny z opcją tomograficzną CS 8100 3D dostał zezwolenie na uruchomienie i stosowanie decyzją nr 2/146/2015 z dnia 15.12.2015 r. wydanej przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny

– aparaty RTG stomatologiczne wewnątrzustne Heliodent 70 Dentotime(2 szt.) dostały zezwolenie na uruchomienie i stosowanie decyzją nr 2/92/2015 z dnia 10.08.2015 r. wydanej przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny

  • uruchamianiu pracowni:

– Pracownia RTG z aparatem Stomatologicznym pantomograficznym z opcją tomograficzną została uruchomiona na podstawie zgody 1/145/2015 z dnia 15.12.2015 r. wydanej przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny

– Pracownia RTG z aparatami stomatologicznymi wewnątrzustnymi (2 szt.)została uruchomiona na podstawie zgody 1/91/2015 z dnia 10.08.2015 r. wydanej przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny

  • zgoda PWIS nr 1/145/2015– decyzja z dnia 15.12.2015 r. na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego

  • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
  • dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.04.2020 do 31.03.2020) zmierzona dawka efektywna wyniosła: <0,10 Hp(10) (mSv)

  • Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych

Wyniki pomiarów z odjęciem tła w [µSv/h]

Miejsce Pomiaru Dla pantomogramu Dla tomografu Średnia
I Gabinet- biuro – ściana 2,44 2,4 0,6 0,65 1,52
I Gabinet – biuro- biurko pracowników 0,22 0,28 0,41 0,45 0,34
II Poczekalnia dla pacjentów 2,06 2,13 0,88 0,92 1,49
II Rejestracja – stanowisko za blatem <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
III Miejsce wyzwalania ekspozycji – parawan 13,8 14,9 12,6 12,8 13,32
IV Ściana – korytarz wewnętrzny <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
V Teren zielony zamknięty dla osób – zagrodzony 26,7 25,8 24,8 23,2 25,12
dół Garaż <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok;

– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Dentysta Kraków

Zadzwoń do nas
Przewiń do góry