Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tomasz Bobek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IMPLANTIS Tomasz Bobek, al. Daszyńskiego 12/u5, 31-534 Kraków, NIP 6771903967, REGON 121098488, nr telefonu 511 511 315, e-mail biuro@implantis.com.pl (dalej jako „Administrator”);
 1. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  1. a)  przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. b)  prowadzenia marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  3. c)  przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody,
  4. d)  używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) – na podstawie udzielonej zgody;
  5. e)  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 2. dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. a)  dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla Administratora;
  2. b)  agencjom marketingowym i innym podmiotom świadczącym usługi dla Administratora niezbędne do utrzymania witryny internetowej, bieżącego kontaktu z klientami itp.;
  3. c)  organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
   1. a)  przez okres prowadzenia korespondencji zainicjowanej zapytaniem przesłanym za pomocą formularza kontaktowego – do upływu 3 miesięcy od czasu jej zakończenia;
   2. b)  do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (co nastąpi także w wyniku rozwiązania umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną) – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  2. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością obsługi zapytania przez Administratora,
  3. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
  4. przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia;
  5. przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Adres IMPLANTIS
 
al. I.Daszyńskiego 12/U5
31-534 Kraków, Polska
 
tel. +48 511 511 315
tel. +48 511 511 615
tel +48 12 312 06 36
Godziny otwarcia
Poniedziałek 8:00 – 20:00
Wtorek 8:00 – 20:00
Środa 8:00 – 20:00
Czwartek 8:00 – 20:00
Piątek 8:00 – 20:00
Sobota zamknięte
Niedziela zamknięte
Mapka dojazdu
Klinika stomatologiczna, gabinet dentystyczny Kraków | Implantis | Dentysta Kraków, gabinet Implantis
Skontaktuj się z nami 🙂