Tomasz Marecik Chirurg szczękowo twarzowy, Implantolg
Tomasz Marecik

Tomasz Marecik

lekarz stomatolog, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

Nr PWZ (Prawa Wykonywania Zawodu): 3398162

 Jest absolwentem Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Należy do Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej oraz Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii. Posiada bardzo duże doświadczenie w dziedzinie implantologii i chirurgii stomatologicznej.

Specjalizuje się w :
• implantologii ( implanty zębów Straumann, Osstem, Dio )
• zabiegach sinuslift ( podniesienia dna zatoki szczękowej )
• odbudowie kości wokół własnych zębów, zabiegach augmentacji kości
• przeszczepach kości własnej
• przeszczepach z użyciem materiałów kościozastępczych i membran
• resekcji wierzchołków korzeni
• plastyce dziąseł oraz podłoża kostnego
• podcinaniu wędzidełek
• nacinaniu ropni
• usuwaniu torbieli
• chirurgicznej ekstrakcji zębów zatrzymanych
implanty zębów przez szablon chirurgiczny