Kontakt

Zostaw swój numer telefonu, a my się z Tobą skontaktujemy!

Usuwanie złamanych narzędzi kanałowych

Usuwanie złamanych narzędzi kanałowych jest powszechnie stosowaną metodą w stomatologii zachowawczej. Z powodu różnic w budowie korzeni zębów , leczenie kanałowe niejednokrotnie stwarza spore trudności. Złamanie narzędzia w kanale może mieć miejsce na każdym etapie leczenia kanałowego: podczas usuwania miazgi, opracowywania kanału, sprawdzania jego drożności oraz wypełniania.

Współczesna stomatologia dąży do tego, by każde złamane narzędzie, które można uwidocznić w mikroskopie, zostało usunięte.  Obecnie brak jest standardowej procedury zapewniającej pewny sukces przy usuwaniu złamanych narzędzi z kanałów korzeniowych. Nasi stomatolodzy najczęściej stosują metody łączone, będące kombinacją różnych sposobów usuwania narzędzi kanałowych.

Każdy przypadek złamanego narzędzia należy rozpatrywać indywidualnie, biorąc pod uwagę posiadany do dyspozycji sprzęt, umiejętności praktyczne i posiadaną wiedzę z zakresu usuwania złamanych narzędzi kanałowych. Usuwanie złamanych narzędzi kanałowych umożliwia praca w powiększeniu z wykorzystaniem mikroskopu lub lup stomatologicznych.

usuwanie złamanych narzędzi kanałowych Kraków

(Powyżej wyjęte narzędzie kanałowe Hedstrom widoczne w powiększeniu )

Metody usuwania złamanych narzędzi kanałowych:

 • Metoda ultradźwiękowa usuwania złamanych narzędzi kanałowych – najczęściej stosowana w Implantis.

Szeroko stosowanym i powszechnym sposobem usuwania złamanych narzędzi jest metoda soniczna. Przewaga tej metody została wielokrotnie dowiedziona. Zastosowanie mikroskopu zabiegowego i uzyskanie odpowiedniego wglądu w pole zabiegowe jest niezbędne, między innymi po to by uniknąć perforacji. Podczas usuwania złamanych narzędzi kanałowych stosuje się końcówki:

Pro Ultra Endo , Pro Ultra Sonie Tip i CPR Ultrasonic Tips.

 • Metoda braiding — technika skręcania pilników
 • Metoda tube
 • System concelier (odmiana metody tube)
 • Metoda loop
 • Metody z wykorzystaniem kleszczyków : Steiglitz, Orimed, Peet 60 Stop

Stosowane w sytuacji, kiedy koniec narzędzia znajduje się blisko ujścia kanału i jest widoczny. Wiąże się to z koniecznością znacznego po-szerzenia części koronowej kanału .

 • System IRS (instrument removal system)
 • Metoda Masserana
 • Zestaw Meitrac

Bypass – obejście narzędzia

W sytuacji, jeśli niemożliwe jest usunięcie złamanego narzędzia kanałowego lub istnieje obawa przed perforacjami i innymi powikłaniami mogącymi wystąpić przy próbie usunięcia złamanego fragmentu, można podjąć próbę ominięcia złamanego narzędzia. Gdy złamane narzędzie nie blokuje światła kanału, można spróbować wytworzyć tzw. bypass za pomocą ręcznych pilników. W ten sposób kanał korzeniowy może być prawidłowo oczyszczony na całej długości, a fragment złamanego narzędzia zostanie włączony w wypełnienie kanału. Niezwykle istotne są przy tym dobra znajomość anatomii zębów oraz prawidłowa technika radiologiczna .

Powikłania, które mogą wystąpić podczas usuwania z kanału złamanego narzędzia

 • VRF.

Decydując się na próbę usunięcia złamanego narzędzia z kanału, należy liczyć się z możliwością wystąpienia powikłań. Osłabienie struktury korzenia może prowadzić do jego pionowego pęknięcia (VRF  – vertical root fracture).

 • Perforacja.

W kanałach zakrzywionych, wąskich i podczas próby obejścia złamanego narzędzia może dojść do perforacji korzenia lub deformacji pierwotnego przebiegu kanału .

Rodzaje złamań narzędzi kanałowych

W stomatologii mamy dwa rodzaje złamań: zmęczeniowe i skrętne. Najczęściej występuje połączenie obu rodzajów przyczyn.

Złamanie zmęczeniowe powstaje w wyniku obrotu pilnika zwłaszcza w zakrzywionym kanale. Takie złamanie  jest następstwem zmian w strukturze pilnika powstałych na skutek działania sił ściskania i rozciągania.

Złamanie skrętne występuje w przypadku zablokowania się pilnika w kanale korzeniowym, gdy siła  nadal obraca narzędzie. Gdy moment obrotowy przewyższa granicę plastyczności pilnika , dochodzi do trwałej deformacji narzędzia, a następnie złamania. Złamanie skrętne zdarza się nieco częściej niż zmęczeniowe.

Podsumowanie

Każde pozostawione złamane narzędzie kanałowe stanowi wyzwanie dla stomatologa. Wobec postępu technologicznego i stosowania mikroskopu stomatologicznego usunięcie wszystkich złamanych narzędzi wciąż nie jest możliwe. Możliwości skutecznego usunięcia fragmentu złamanego narzędzia kanałowego należy rozpatrywać indywidualnie, oceniając umiejętności stomatologa, lokalizację narzędzia, rodzaj złamanego narzędzia ,funkcje i wartość zęba. Dlatego zakończona sukcesem próba usunięcia złamanego narzędzia kanałowego powinna być doceniona i traktowana jako duży sukces w procesie leczenia.