Zgoda na przetwarzanie danych.

Zgoda na przetwarzanie danych.

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie, a Administrator danych – Tomasz Bobek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IMPLANTIS Tomasz Bobek, al. Daszyńskiego 12/u5, 31-534 Kraków, NIP 6771903967 – przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) – informacje te są dostępne tutaj.

Zgoda na na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Tomasza Bobka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą IMPLANTIS Tomasz Bobek, al. Daszyńskiego 12/u5, 31-534 Kraków, NIP 6771903967, informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Zgoda na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu wykonywania marketingu bezpośredniego

Wyrażam również zgodę na używanie przez Tomasza Bobka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą IMPLANTIS Tomasz Bobek, al. Daszyńskiego 12/u5, 31-534 Kraków, NIP 6771903967, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.